20180518_153451.jpg

Om oss

1960 startade Rainer Gustafsson och Johan Listerby kontorsmaskiner företaget Ålands Kontorsmaskiner. Dåtidens räkne- och
kassamaskiner kunde väga runt 50 kg och vanliga märken för tiden var Sweda, Olivetti och Facit. Försäljning och service var syftet med verksamheten.

Sedan 70-talet har vi varit auktoriserad A-dealers för Canon. Erfaren och utbildad personal servar, installerar och ger support till den åländska marknaden.
Försäljningen är allt från små miniräknare till stora färg- och nätverkskopiatorer. Under samma tidsperiod började vi även förse åländska kontor, skolor och
offentliga utrymmen med Martela möbler. Idag tillhandahålls allt från minsta kontorstillbehör till skrivare, kassaregister, dikteringsmaskiner, datorer m.m.